Santai Minda ERT PT3

LATIHAN 1

1. Klik pada nombor soalan dan isi pada petak kosong sebelah pembayang.
2. Gunakan "HINT" jika memerlukan bantuan.
3. "ENTER" untuk memasukkan markah.
4. "CHECK" untuk mengetahui markah anda.
        1       2    3       
4                      
                    
  5    6                  
       7               
8                      
       9               
                    
    10                  
11                      
      12     13             
                    
                    
         14